Povaha plemene

Ohaři a jejich povaha

Každý pes je osobnost a velice těžko lze dopředu určit, jakou povahu bude mít právě ten Váš. Přesto můžeme i u ohařů vysledovat určité typické vlastnosti co se týče jejich charakteru, chování k lidem, či jejich vztahu ke zvířatům.

Ohaři byli vyšlechtěni jako psi pro lovecké účely a důraz se tedy kladl především na jejich ochotu pracovat pro svého pána, inteligenci a snadnou cvičitelnost. Obecně tedy můžeme říci, že tito aktivní psi mají přirozenou touhu být se svým vůdcem v neustálém kontaktu, a to nejlépe při nějaké činnosti. Jsou velice chytří, z čehož pramení nejen pozitivum relativně snadného výcviku, ale také je zapotřebí důslednosti, aby to nebyl právě pes, který bude ve finále velet. Snažte se ohaři nikdy neustupovat, zvláště ve štěněcím věku. Ohař má výbornou paměť, co mu tedy již jednou prošlo, bude zkoušet neustále znovu prosadit. Zároveň pracujte především se svým hlasem, neboť ohař se svou vyrovnanou a neagresivní povahou nesnáší fyzické tresty.

Připravte se na to, že ohař nikdy nebude hlídat jako ovčák, nemá to totiž ve své povaze. Naopak jsou to psi spíše vítací a z každé návštěvy budou mít radost. Přátelský vztah mají také k dětem, avšak i u ohařů nabádáme ke správné socializaci ve štěněcím věku.

Jediným oříškem by tedy pro tyto psy mohlo představovat soužití s domácími zvířaty. A tak i přesto, že včasný výcvik je jistě jedním z klíčů k úspěchu, ohař byl, je a bude pes s duší lovce. Kvůli tomu byl vyšlechtěn a nelze ho za to trestat.